Kas sõnad võivad rännata mööda maailma?

 

Kas oled kunagi mõelnud, milliseid teid pidi sõnad meie keelde jõuavad? Teame, et sõnu laenatakse ühest keelest teise. Mõnda sõna võib pidada lausa maailmaränduriks. See tähendab, et sõna on lähtekeelest mitut puhku eri ajal või eri teed pidi tänapäeva rännanud, nii et me ei pruugi nende sugulust isegi ära tunda.

Täna räägime kahest sellisest sõnapaarist.

 

Tee ja chai

Jah, tee ja chai on pärit ühest allikast! Mõlemad sõnad jõudsid meile Hiinast, aga eri piirkonnast ning eri teed pidi.
Lõunapoolsetes piirkondades hääldati seda sõna „tu“ või „te“ ning nii jook kui ka seda tähistav sõna liikusid hollandlaste vahendusel meritsi Euroopasse. Hollandist levis teekultuur Inglismaale, Prantsusmaale, Hispaaniasse ja Saksamaale, kus seda tumedat aromaatset jooki praegugi samast tüvest pärit sõnaga tähistatakse. Eestisse jõudis tee sakslaste kaudu.
Põhja- ja Kesk-Hiinas tähistati jooki sama hieroglüüfiga 茶, kuid seda hääldati umbes nagu „cha“. Põhja-Hiinast levis jook Koreasse ja Jaapanisse, mööda siiditeed Indiasse ja Türki, Araabiasse ja Ida-Aafrika riikidesse ning Venemaale ning neis riikides kutsutakse teed „chaks“ või „chaiks“.
Eestisse jõudis masala chai ehk chai latte inglise keele ja kultuuriruumi vaheldusel, kus piima-teejooki hakati jooma India eeskujul.

 

Keiser ja tsaar

Jah, keiser ja tsaar on pärit ühest allikast! Mõlemad tulenevad ladina perenimest, hiljem valitsejatiitlist Caesar.
Variant „keiser“ on meieni jõudnud saksa keelest. Juba 10. sajandil hakkasid tolleaegse Püha Rooma Keisririigi germaanlastest valitsejad end Caesari eeskujul kutsuma tiitliga „kaiser“. Vulgaarladina keeles, millega germaani rahvad kokku puutusid, hääldati Caesarit umbes nagu „kääsar“. Sealt on keisrini juba õige lühike samm.
Variant „tsaar“ oli imperaatori tiitlina esimesena kasutusel alates 7. sajandist Bulgaaria impeeriumis, kust see võeti üle mh Vene impeeriumi valitsejatiitlina. Klassikalises ladina keeles, kust see tiitel üle võeti, hääldati Caesarit umbes nagu „tseesar“. Siit on tsaar juba äratuntav.

Niimoodi rändavad sõnad koos kultuurinähtustega mööda maailma. Keeleajalugu jutustab meile palju huvitavaid lugusid selle kohta, kuidas ideed, asjad, töövõtted ning kasvõi joogid-toidud meie maile jõudsid.

 

Kui soovid kuulda põnevaid lugusid keele kohta, siis kutsu Kõnteoru keelest rääkima. Keelajaloos peitub nii mõndagi huvitavat!