Mis meeles, see keeles. Millest jutustab eesti loodussõnavara muutumine?

Kuidas mõtlesid loodusest meie kauged esivanemad? Milline oli nende loodussõnavara? Keeleteadlaste arvates on looduskeskkonda tähistavad sõnad keeles üsna püsivad. Kui keeleajalukku vaadata, siis tundub, et maastiku, eluslooduse ja ilmastikuga seotu oli nende keeles ja meeles olulisel kohal.   Nii mõnedki loodussõnavara sõnad kuuluvad meie keele vanimate kihistuste hulka. See annab tunnistust, et need loodussõnu läks […]

Mis meeles, see keeles. Millest jutustab eesti loodussõnavara muutumine? Read More »